Kamis, 12 April 2012

FUNGSI ORGANISASI


FUNGSI ORGANISASI

  • Memberi penerangan dan penjelasan berkaitan dasar-dasar, falsafah dan wawasan negara;
  • Mengurus isu dan maklum balas awam sebagai input kepada perancangan Jabatan, Kementerian dan Kerajaan
  • Membina, mengukuh dan memperluaskan  jaringan  komunikasi yang menyeluruh dan berkesan dalam menguruskan maklumat  strategik;
  • Membantu KPKK dalam menyediakan perkhidmatan perundingan perhubungan awam  kepada agensi kerajaan di peringkat pusat, negeri dan daerah;
  • Menyediakan khidmat kepakaran dan penerbitan bahan-bahan maklumat serta komunikasi visual;  dan
  • Memberi  khidmat teras yang berkualiti dalam aspek perancangan dasar, pengurusan kewangan, sumber manusia,  pentadbiran dan teknologi maklumat

Tidak ada komentar:

Posting Komentar